Usługa d2d

Home / Usługi / Auto Detailing

Usługi

door to door

Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z dojazdem doradcy, odebraniem/zwrotem swojego samochodu oraz wynajmem samochodu zastępczego.

Unieruchomione pojazdy dostarczamy do naszego serwisu na specjalistycznych lawetach.

Proces bezgotówkowej likwidacji szkody przebiega następująco:

1. Oględziny pojazdu

oględziny przeprowadzane są przez doradcę u Klienta lub w miejscu przez niego wskazanym

2. Odebranie samochodu do naprawy

odbiór samochodu u Klienta odbywa się  jednocześnie z przekazaniem Klientowi samochodu zastępczego na czas trwania naprawy. Wszystkie formalności związane z bezgotówkową likwidacją szkody odbywają się w siedzibie Klienta

3. Naprawa auta

naprawiamy pojazdy w możliwie jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu całej naszej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a także przy użyciu sprawdzonych, renomowanych urządzeń oraz materiałów

4. Zwrot naprawionego samochodu

naprawiony  samochód  zostaje dostarczony do Klienta, jednocześnie odebrany zostaje samochód zastępczy